Spoed

Algemene regels tijdens de dienst:

 

Wanneer wij niet aanwezig zijn in de praktijk dan kunt u een beroep doen op de dienstregeling van de Asser tandartsen. U belt onze praktijk ( 05920-344020 ) waarna u wordt verbonden met het antwoordapparaat. Zo vindt u alle informatie die u nodig heeft om van de dienst gebruik te maken zoals het adres, het telefoonnummer en de dienstperiode van desbetreffende tandartspraktijk.

De dienstdoende tandarts bepaalt of het verstandig is meteen naar de praktijk te komen of dat u gezien de aard van de klacht binnen redelijke tijd geholpen kunt worden. Voor pijnklachten belt u overdag, op de tijden die gelden voor desbetreffende praktijk. Uitsluitend voor nabloedingen en ongevallen kunt u ook buiten die tijden bellen; dit zijn spoedgevallen.

Tijdens het weekeinde houdt de dienstdoende tandarts een inloopspreekuur voor pijnklachten tussen 12.00-12.30 uur op zijn of haar praktijkadres. In verband met het Coronavirus is er geen inloopspreekuur. Het adres met bijbehorend telefoonnummer wordt, zoals gezegd, vermeld op ons antwoordapparaat. Wij vragen u zich te houden aan de dienstregeling zoals geldend in Assen.

 

Wanneer u gebruik maakt van de dienst, dan dient u rekening te houden met het volgende:

1.de dienstdoende tandarts kan vragen om legitimatie

2.de dienstdoende tandarts kan vragen om contante betaling

3.de dienst is in de meeste gevallen voor noodbehandelingen. Indien een vervolgbehandeling noodzakelijk is dan verwijst de dienstdoende tandarts u naar uw eigen tandarts

4.voor u gebruik maakt van de dienstregeling is het raadzaam op de hoogte te zijn van de tarieven die de dienstdoende tandarts hanteert. Tijdens de dienst gelden toeslagen voor het weekeinde, de avonddienst en de nachtdienst. De tarieven staan op de website of liggen in de wachtkamer

5.u krijgt een nota mee die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar

 

DIENSTDOENDE TANDARTSPRAKTIJKEN:

19 juli – 25 juli         JWE Smid                                          Koldakker 8                        344020

26 juli – 1 aug.         Dental Clinics                                    Brink 37                               317222

2 aug. – 8 aug.         Tandartsenpraktijk de Jong          Beilerstraat 179                   317570

9 aug. – 22 aug.       Tandarts van der Linde                  Collardslaan 2                    318431

23 aug. – 29 aug.    Tandartsenpraktijk Kloosterveen Vesteplein 7                        461509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de informatie over mondgezondheid en op www.allesoverhetgebit.nl staan enkele voorbeelden en tips bij acute pijn en andere vervelende situaties aan uw tanden of mond.