De praktijk

In deze tijd waar zakelijkheid in de gezondheidszorg meer en meer de boventoon voert, vergeten wij niet waar het in de basis om gaat: zorg verlenen. In ons geval betekent dat goede tandheelkundige zorg aanbieden. Voor uw tandheelkundige problemen wordt samen met u naar oplossingen gezocht. Deze worden vervolgens op vakkundige wijze uitgevoerd. Voorlichting over verschillende behandelmogelijkheden , een luisterend oor, een schone, rustige en patiëntvriendelijke omgeving bevorderen een goed eindresultaat. Bovendien streven wij ernaar u op vlotte wijze te helpen, zeker wanneer het spoed betreft. Een vaste dagindeling en het kunnen werken in twee behandelkamers dragen daartoe bij. Want wij realiseren ons dat ook u de rest van de dag afspraken heeft. Wanneer u onverhoopt toch langer dan 5 minuten moet wachten, dan maken wij in overleg een nieuwe afspraak.

Uw tandarts voert algemene tandheelkundige behandelingen uit maar legt zich daarnaast toe op een aantal deelgebieden van de tandheelkunde:

  1. endodontologie ( wortelkanaalbehandelingen )
  2. uitgebreide gebitsrehabilitatie ( ondermeer het aanbrengen van suprastructuren op implantaten )
  3. bleken van tanden

Dit houdt wel in dat hij voor andere deelgebieden zoals orthodontie ( beugels )  en parodontologie ( tandvleesproblemen ) verwijst naar collega’s die daar in gespecialiseerd zijn. Te

Om de tandheelkunde uit te voeren op het door uw tandarts gewenste niveau worden door hem en de praktijkmedewerkers regelmatig vakinhoudelijke cursussen gevolgd. Daarnaast blijven wij op de hoogte van nieuwe vaktechnische ontwikkelingen. Met deze kennis schaffen wij instrumentaria en producten aan die het uitoefenen van het vak verfijnen.

De twee behandelkamers waarover het team beschikt zijn ingericht naar de hygiënische maatstaven die op dit moment gelden. Dat is één ding, maar handelen naar die maatstaven is iets anders. Dit vraagt om logisch nadenken over, en secuur zijn bij alles wat men doet. Die wijze van hygiënisch werken verloopt via een aantal opeenvolgende stappen en is op  papier vastgelegd. Ook u, als bezoeker van de praktijk, kunt bijdragen aan een schone werkruimte door een afspraak bij ziekte zoals verkoudheid, corona of griep even uit te stellen.

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk? Neem gerust contact met ons op.