Welkom op de website van tandartspraktijk Smid

Beste patiënten van onze praktijk en andere bezoekers,

Allereerst hopen wij van harte dat u in goede gezondheid bent !

Nog steeds moeten wij alert blijven op eventuele coronabesmettingen. De maatregelen zoals hieronder beschreven blijven daarom voorlopig van kracht.

De strikte voorwaarden waaronder wij werken zijn opgesteld door onze beroepsorganisaties in de definitieve “ leidraad mondzorg corona “ . Dit betekent dat wij aanvullende hygiënemaatregelen nemen. Aan de andere kant wordt van u verwacht dat u ons goed informeert over uw gezondheid en die van uw huisgenoten/gezinsleden, en dat u zich aan de aanwijzingen in onze praktijk houdt. Deze staan hieronder beschreven. Wij vragen u deze informatie goed te lezen.

 • GEZONDHEIDSVRAGEN DIE AAN U WORDEN GESTELD :

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we zo goed mogelijk hopen te weten dat ze gezond zijn.

  1. Heeft u zelf corona ? Heeft u huisgenoten/gezinsleden met corona ?
  2. Heeft u op dit moment of de afgelopen 14 dagen één of meerdere van de volgende symptomen gehad : ( lichte ) verkoudheidsklachten, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts ( meer dan 38 gr. ) of smaak/reukverlies ?
  3. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen ?
  4. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking ?
  5. Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond ?

B.   REGELS MBT HYGIËNE:

Kom alstublieft op tijd, en niet te laat of te vroeg. Dit, om contact met uw voorganger of opvolger te voorkomen. U draagt een mondmasker.

  1. Na een gemaakte afspraak komt u alleen naar de praktijk. Wanneer er begeleiding nodig is,
   ( bijvoorbeeld in het geval van jonge kinderen ), dan komt er na overleg slechts één begeleider mee.
  2. U neemt plaats in de wachtkamer, hangt uw jas op, en volgt de hygiëne-instructies zoals aangegeven in de wachtkamer . Daarna raakt u uw gezicht en voorwerpen zoals deurkrukken, tafeloppervlakken, stoelen en uw telefoon, niet meer aan.
  3. U wacht tot u door een praktijkmedewerker uit de wachtkamer wordt gehaald.
  4. Bij het verlaten van de praktijk reinigt u weer uw handen. U blijft niet langer in de wachtkamer dan nodig is.
 • Houd er rekening mee dat de wc gesloten is .

Samen met u houden wij op deze manier  het risico van besmetting buiten de praktijkdeur .

Wij hopen dat u, net als wij, die stip aan de horizon niet uit het oog verliest en dat we samen, wanneer de situatie dat toelaat de ‘normale’ draad weer kunnen oppakken !

Wij danken u voor uw begrip en medewerking,

Uw tandarts en medewerkers

——————————————————————————-

Wij  informeren  u uiteraard over de omschreven behandelmogelijkheden en de daarbij behorende tarieven. Maar de praktijkvoering die wij voor ogen hebben houdt meer in dan dat. Door de keuze een solopraktijk te zijn kunnen wij uitgebreide persoonlijke aandacht voor de patiënt als onze grote kracht etaleren. U hebt contact met een en dezelfde tandarts en mondhygiënist, waardoor de lijnen kort zijn.

Uw tandarts en zijn medewerkers hechten aan de vertrouwensband die zij met velen van u heeft opgebouwd gedurende de afgelopen jaren. Wij blijven ons best doen deze band te onderhouden en met de nieuwkomers binnen de praktijk eenzelfde relatie te krijgen . Wij ontvangen u daarom in een moderne, goed geoutilleerde, maar tevens warm ingerichte praktijkomgeving waar in alle rust tijd wordt genomen voor u en uw vragen omtrent uw mondgezondheid en waar u uiteraard goede tandheelkunde kunt verwachten. Kortom, een praktijk waar u zich welkom voelt en waar u zich gehoord weet. Tandheelkunde in het nieuws vindt u onder het kopje ‘nieuws’ , en informatie over zorgverzekeraars vindt u onder www.allesoverhetgebit.nl.

Onze website biedt u informatie over onze tandartspraktijk, zoals openingstijden en de verschillende aspecten van de behandeling. Ook vindt u direct antwoord op vragen over de mondgezondheid.
Van tandenpoetsen tot de inhoud van de diverse behandelingen.

Contactgegevens en spoedgevallen

Ons adres, openingstijden en informatie over de bereikbaarheid vindt u onder contact. Onder het kopje spoed vindt u op een speciale pagina informatie die u op dat moment nodig heeft.

Patiënt worden

De mogelijkheid  om patiënt te worden bekijken wij per half jaar. Voor informatie kunt u de maandagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact met ons opnemen (0592-344020).

Onze website blijft voortdurend in beweging. Veranderingen betreffende onze praktijkorganisatie, ontwikkelingen binnen de tandheelkunde en politieke besluitvorming staan zo snel mogelijk op onze site. Houd u zichzelf daarom op de hoogte.